رزومه کاری

سوابق کاری

نام و نام خانوادگی: علیرضا اصلانی

سوابق سینمایی

1- ازدواج در وقت اضافه – کارگردان: سعید سهیلی – سمت: مدیر تدارکات

2- خرمشهر(یک خانواده محترم) – کارگردان: مسعود بخشی – سمت: مدیر تدارکات

3- همخانه – کارگردان: مهرداد فرید – سمت: جانشین تولید

4- از ما بهتران – کارگردان: مهرداد فرید – سمت: جانشین تولید

5-روسی- کارگردان امیر ثقفی – سمت جانشین تولید سال 1396

6- به وقت شام – کارگردان ابراهیم حاتمی کیا – سمت مدیر تدارکات – سال 1396

7- ماجرای نیمروز2 – کارگردان محمد حسین مهدویان – سمت مدیر تدارکات-سال 1397

سریال

1- وضعیت سفید – کارگردان: حمید نعمت الله – سمت: جانشین تولید

2- معمای شاه – کارگردان: محمدرضا ورزی – سمت: مدیر تدارکات-سال 1390الی 1395

3- به خاطر مونا – کارگردان: مرضی کوشایی – سمت: مدیر تولید

4- گمشده – کارگردان: راما قویدل – سمت: مدیر تدارکات

5- شهر دقیانوس – کارگردان: مهرداد خوشبخت – سمت: مدیر تدارکات

6- سریال ایراندخت – کارگردان – محمد رضا ورزی- سمت مدیر تدارکات سال 1396

تله فیلم

1- اشلو – کارگردان: صادق پروین آشتیانی – سمت: مدیر تولید

2- مدیر مدرسه – کارگردان: سید احمد میرمحمدی – سمت: مدیر تولید

3- یوما – کارگردان: صادق پروین آشتیانی – سمت: مدیر تولید

4- آواز مردم محترم – کارگردان: صادق پروین آشتیانی – سمت: مدیر تولید

5- شیخ شریف – کارگردان: اسماعیل فلاح پور – سمت: مدیر تولید

رزومه کاری

علیرضا اصلانی

فیلم شناسی: بازیگر(1) / جانشین مدیر تولید(2)

بازیگر در فیلم:

فیلم همخانه سال 1386

جانشین مدیر تولید:

-از ما بهتران1387

-همخانه1386

علیرضا اصلانی

فیلم شناسی: بازیگر(1) / مدیر تدارکات(2)

بازیگر در فیلم:

فیلم مدرسه ای که می رفتیم سال 1359

مدیر تدارکات در فیلم های:

-یک خانواده محترم سال1390

-ازدواج در وقت اضافه سال 1388